• DYDAKTYKA I AWANS

   • Zapraszamy do aktywności w nauczycielskiej sieci współdziałania i wymiany doświadczeń  „Dydaktyka i Awans”

    Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli.

    Celem grupy jest m.in.:

    1. realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
    2. wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu, w tym: wymiana doświadczeń, pomoc
     w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć),
    3. wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z osiągnięciami neurodydaktyki.

    Spotkania w siedzibie PPP.
    Inauguracyjne spotkanie odbyło się 3 października 2023 r., kolejne spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 15.00- 17.00.

    Proszę o zgłoszenie obecności SMS pod numerem 508 383 931

    Prowadząca: mgr Weronika Zawisza-Grzanka

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102 pawilon, piętro II, III 43-100 Tychy Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap: \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30 piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie