• DIAGNOZY:

    1. Diagnoza psychologiczna
    2. Diagnoza pedagogiczna, w tym:
     • tyflopedagogiczna
     • surdopedagogiczna
    3. Diagnoza logopedyczna
    4. Diagnoza integracji sensorycznej
    5. Diagnoza sprawności grafomotorycznej (sprawności ręki)
    6. Konsultacja fizjoterapeuty
    7. Diagnoza predyspozycji zawodowych
    8. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
    9. Badania przesiewowe (na terenie szkół i przedszkoli):
     • wzroku
     • słuchu
     • mowy
     • ryzyka dysleksji
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102 pawilon, piętro II, III 43-100 Tychy Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap: \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30 piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie